Tag Archives: #Công nghệ

Nguyên tắc quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn 2000 tỷ Apple

Nguyên tắc quản trị nhân lực của Apple

Nhân viên là nền tảng của mọi doanh nghiệp thành công. Đây là lý do tại sao quản lý nguồn nhân lực (HRM) rất quan trọng. Bộ phận nhân sự thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau và chịu trách nhiệm giúp nhân viên cảm thấy an toàn, được đánh giá cao và được hỗ […]

6 lợi ích của chuyển giao công nghệ đối với Việt Nam

  Trong thời đại ngày nay, quan hệ kinh tế giữa các nước là vấn đề cần thiết và tất yếu trên cơ sở tận dụng lợi thế so sánh của từng nước nói riêng. Một trong vấn đề quan trọng của quan hệ kinh tế giữa các nước ngày nay, đặc biệt giữa các […]

TOP 5 phần mềm kế toán thông dụng nhất hiện nay

anhchude

MỞ ĐẦU Phần mềm kế toán là phần mềm tích hợp nghiệp vụ kế toán. Phần mềm ứng dụng có thể giúp các công ty giải quyết các vấn đề về sổ sách kế toán, nhật ký công ty, khai thuế, thu nợ, xử lý tiền mặt, thanh toán công nợ, trả lương nhân viên. […]

Fintech – Xu hướng để phát triển hay đe dọa cho hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

FINTECH tại Việt Nam

Trong thời đại 4.0 hiện nay, con người đã mở ra một kỷ nguyên công nghệ mới dành cho tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng được nói đến với rất nhiều lợi thế. Fintech đang là một từ khóa rất “nóng” và nổi bật lên trong những năm […]