Tag Archives: FTA

THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU VỚI FTA

THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU VỚI FTA

Khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là những FTA thế hệ mới, là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp xuất khẩu hàng hoá thu về con số ấn tượng trên 336 tỷ USD trong năm 2021. Đây tiếp tục được nhìn nhận là động lực […]

Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới – Đòn bẩy hội nhập kinh tế quốc tế năm 2022

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia và hoàn tất đàm phán nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, trong đó có một số FTA thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu […]

Tham gia 3 FTA thế hệ mới: Những bước đi ấn tượng của Việt Nam!

Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mở ra rất nhiều thuận lợi đối với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, cùng với đó là cơ hội tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế để hội nhập […]

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và tác động đối với kinh tế Việt Nam (1)

FTA thế hệ mới

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đa tầng nấc. Đến nay, Việt Nam đã tham gia […]

FTA thế hệ mới và 05 tác động giúp tăng trưởng kinh tế

FTA thế hệ mới

Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) được cho là công cụ quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022, theo nhận định của trang Vietnam Briefing. Các Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam, cùng với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện […]

FTA VÀ 5 VẤN ĐỀ CƠ BẢN

FTA

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sau giai đoạn mở cửa theo chiều rộng bằng việc gia nhập và thực thi các cam kết WTO, Việt Nam đã bước sang giai đoạn hội nhập theo chiều sâu, với việc đàm phán, ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự […]