Tag Archives: CPTPP

Tham gia 3 FTA thế hệ mới: Những bước đi ấn tượng của Việt Nam!

Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mở ra rất nhiều thuận lợi đối với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, cùng với đó là cơ hội tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế để hội nhập […]

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới và tác động đối với kinh tế Việt Nam (1)

FTA thế hệ mới

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đa tầng nấc. Đến nay, Việt Nam đã tham gia […]

FTA thế hệ mới và 05 tác động giúp tăng trưởng kinh tế

FTA thế hệ mới

Các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) được cho là công cụ quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022, theo nhận định của trang Vietnam Briefing. Các Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam, cùng với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện […]

Hiệp định CPTPP- Nhìn lại thành tựu sau 2 năm gia nhập của Việt Nam

Hiệp định CPTPP- Thành tựu sau 2 năm gia nhập của Việt Nam

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực với Việt Nam từ 14/01/2019, tính tới nay đã hơn 02 năm. Tổng kết các kết quả đầu tiên từ thực thi CPTPP cũng như đánh giá về các vấn đề phát sinh trong thực thi Hiệp định […]