Quản trị kinh doanh là gì ? 5 ngành hot sau khi học xong quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh và 5 ngành hot

Các bạn có niềm đam mê quản trị kinh doanh đã bao giờ từng đặt ra câu hỏi cho bản thân mình rằng sau khi tốt nghiệp ra trường có thể kiếm được những công việc gì phù hợp với ngành  mình đã bỏ nhiều thời gian và công sức học hỏi, tìm tòi chưa? Nếu các bạn vẫn còn đang băn khoăn và chưa có định hướng chính xác về nghề nghiệp tương lai của mình thì bài viết này sẽ là chìa khóa thỏa mãn cho sự bối rối hiện tại của bạn một cách ngắn gọn và kịp thời nhất.

Quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh là quá trình tổ chức nhân sự và nguồn lực của doanh nghiệp để đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu kinh doanh. Khái niệm này phổ biến đối với các sinh viên đại học và mục tiêu nghiên cứu chính là về cách quản lý doanh nghiệp.

Một trong những mục tiêu chính của quản trị kinh doanh là chủ trì những hoạt động giải trí hằng ngày của một tổ chức triển khai nào đó để bảo vệ tốt nhất mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, hiệu suất cao và có doanh thu. Bằng cấp trong quản trị kinh doanh nói chung sẽ sẵn sàng chuẩn bị cho sinh viên trở thành một thành viên tích cực trong một doanh nghiệp .

Quản trị kinh doanh học những gì?

Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành học rộng, đào tạo sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản lý trong các doanh nghiệp. Nội dung đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh tại các trường Đại học, Cao đẳng có thể bao gồm các lĩnh vực chính sau:

Phân tích hoạt động kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh giúp sinh viên hiểu về cách đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Thông qua môn học này, sinh viên có thể nắm được:

 • Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản khi phân tích hoạt động kinh doanh
 • Phương pháp và kỹ thuật phân tích hoạt động kinh doanh
 • Thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh
 • Sử dụng kết quả phân tích để đưa ra các quyết định kinh doanh

Phân tích hoạt động kinh doanh giúp sinh viên phát triển các kỹ năng phân tích và ra quyết định. Những kỹ năng này là vô cùng cần thiết cho các nhà quản trị kinh doanh tương lai.

Phân tích kinh doanh trong quản trị kinh doanh

Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược cung cấp cho sinh viên kiến thức về bản chất, vai trò và quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh. Trong khía cạnh này, sinh viên sẽ được cung cấp:

 • Các khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược: chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, lợi thế cạnh tranh,…
 • Các mô hình quản trị chiến lược: mô hình SWOT, mô hình 5 lực lượng Porter, mô hình McKinsey 7S,…
 • Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh: phân tích môi trường bên trong và bên ngoài, xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, lựa chọn chiến lược, triển khai chiến lược, đánh giá và điều chỉnh chiến lược
 • Các chiến lược kinh doanh cụ thể: chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược đa dạng hóa,…

> Đọc thêm: https://clibme.com/xu-huong-quan-tri-nhan-luc-cho-doanh-nghiep/

Quản trị tài chính

Trong ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính là một chuyên ngành quan trọng, được đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành nhà quản trị tài chính xuất sắc. Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị tài chính sẽ được cung cấp:

 • Kiến thức nền tảng về quản trị tài chính: Kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, tài chính công,…
 • Kỹ năng phân tích tài chính: Phân tích báo cáo tài chính, phân tích hiệu quả đầu tư, phân tích rủi ro tài chính,…
 • Kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định tài chính: Lập dự toán ngân sách, ra quyết định đầu tư,…
 • Kỹ năng quản trị tài chính: Kỹ năng quản lý vốn, quản lý tài sản, quản lý công nợ,…

>> Đọc thêmQuản trị tài chính là gì? Mục tiêu, chức năng và nguyên tắc

Quản trị nhân sự

Trong chuyên ngành Quản trị nhân sự, sinh viên sẽ được tiếp cận với các kiến thức và kỹ năng liên quan đến quản lý, phát triển và tương tác với nguồn nhân lực trong tổ chức. Một số chủ đề chính mà sinh viên sẽ học bao gồm:

 • Kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự: Khái niệm, nguyên tắc, chức năng và nhiệm vụ của quản trị nhân sự
 • Kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực quản trị nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ, phúc lợi, quan hệ lao động,…
 • Kiến thức pháp luật liên quan đến quản trị nhân sự: Quy định pháp luật liên quan đến quản trị nhân sự như luật lao động, bảo hiểm xã hội,…
 • Quản lý hiệu suất và giải quyết mâu thuẫn: Sinh viên sẽ học cách quản lý hiệu suất nhân viên, giải quyết mâu thuẫn lao động, xử lý tình huống khó khăn và xây dựng môi trường làm việc tích cực.

Đây chỉ là một số chủ đề chính và nội dung cụ thể có thể khác nhau tùy theo chương trình đào tạo của từng trường Đại học, Cao đẳng hoặc khoa học kinh doanh.

Quản trị nhân sự trong quản trị kinh doanh

> Đọc thêmhttps://clibme.com/10-chien-luoc-kinh-doanh-hieu-qua-ban-can-biet/

 

Quản trị Marketing

Quản trị Marketing là một lĩnh vực đa dạng và thú vị trong ngành Quản trị kinh doanh, các kỹ năng, kiến thức được học trong môn này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về việc phân tích thị trường, xây dựng chiến lược tổng thể và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Quản trị Marketing là một chuyên ngành quan trọng để sinh viên hiểu về các nguyên tắc và chiến lược quảng cáo, tiếp thị và bán hàng. Khi học môn này, sinh viên sẽ được tiếp cận với các kiến thức về:

 • Kiến thức nền tảng về marketing: Khái niệm, nguyên tắc, chiến lược, chiến thuật Marketing cơ bản
 • Kiến thức chuyên sâu về các hoạt động marketing: Nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường, phát triển sản phẩm, định giá, phân phối, xúc tiến thương mại, quảng cáo, truyền thông,…
 • Kiến thức về các xu hướng Marketing, công nghệ mới: Digital Marketing, Marketing cá nhân hóa, Marketing trải nghiệm,…

Quản trị rủi ro

Trong ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị rủi ro tập trung vào việc hiểu và quản lý các rủi ro mà doanh nghiệp có thể đối mặt trong hoạt động kinh doanh. Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức về:

 • Khái niệm, bản chất và tầm quan trọng của quản trị rủi ro trong kinh doanh.
 • Các loại rủi ro trong kinh doanh: rủi ro tài chính, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro chiến lược, rủi ro pháp lý, rủi ro môi trường, rủi ro nhân sự,…
 • Đánh giá rủi ro
 • Chiến lược quản trị rủi ro, công cụ và phương pháp quản lý rủi ro

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Với vai trò là cầu nối giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là một chuyên ngành yêu cầu sự năng động, thoải mái và thích ứng nhanh. Trong chuyên ngành này, sinh viên sẽ được học về các hoạt động liên quan đến việc vận chuyển, lưu trữ, quản lý hàng hóa, dịch vụ trong suốt quá trình từ nhà cung cấp đến khách hàng.

Một số môn học tiêu biểu trong chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng:

 • Nhập môn quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản trị logistics
 • Quản trị vận tải
 • Quản trị kho bãi
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế
 • Quản trị chuỗi cung ứng bền vững

Quản trị dự án

Nội dung của Quản trị dự án trong ngành Quản trị kinh doanh thường bao gồm các phần sau:

 • Khái niệm và vai trò của quản trị dự án: Sinh viên sẽ được tìm hiểu về khái niệm, vai trò, các thành phần và quy trình quản trị dự án
 • Các kỹ năng quản trị dự án: Lập kế hoạch dự án, tổ chức thực hiện dự án, theo dõi và kiểm soát dự án,…
 • Các mô hình quản trị dự án: Sinh viên sẽ được tìm hiểu các mô hình quản trị dự án phổ biến, như mô hình thác nước, mô hình lặp, mô hình Agile
 • Các công cụ và kỹ thuật quản trị dự án: Công cụ và kỹ thuật quản trị dự án hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

Quản trị tài chính và đầu tư

Quản trị tài chính và đầu tư đào tạo ra những chuyên gia có khả năng quản lý và phân phối nguồn tài chính của doanh nghiệp, tổ chức một cách hiệu quả, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh.

Trong chương trình học này, sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức và kỹ năng cơ bản như:

 • Kiến thức về tài chính doanh nghiệp: Nguyên tắc, khái niệm, phương pháp và kỹ thuật quản lý tài chính doanh nghiệp, chẳng hạn như lập kế hoạch tài chính, quản trị ngân quỹ, quản trị tài sản và vốn, quản trị tín dụng, quản trị rủi ro tài chính.
 • Kiến thức về tài chính cá nhân: Lập ngân sách, tiết kiệm, đầu tư,…
 • Kiến thức về đầu tư: Phân tích tài chính, phân tích rủi ro, lựa chọn chiến lược đầu tư,…
  Đầu tư

Luật doanh nghiệp và quản trị rủi ro pháp lý

Luật doanh nghiệp và quản trị rủi ro pháp lý cung cấp cho sinh viên kiến thức cần thiết để hiểu được các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, từ đó có thể xây dựng và triển khai các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và hiệu quả.

 • Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp: Khái niệm, loại hình, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, thủ tục thành lập và giải thể doanh nghiệp
 • Các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh: Quy định pháp luật về đầu tư, thương mại, hợp đồng, lao động, thuế, tài chính,…
 • Quản trị rủi ro pháp lý: Khái niệm, nguyên tắc, phương pháp quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp.

Về cơ bản, đây chỉ là khối kiến thức nền tảng trong ngành Quản trị kinh doanh. Trên thực tế, tùy thuộc vào mục đích cũng như định hướng của môi trường mà các môn học chuyên sâu trong các chuyên ngành nhỏ sẽ khác nhau.

5 ngành hot sau khi học xong quản trị kinh doanh

Tư vấn quản lý

Nghề tư vấn quản lý bao gồm việc cung cấp lời khuyên và đề xuất chiến lược cho các tổ chức để cải thiện hiệu suất của họ và giải quyết các vấn đề kinh doanh. Với nền tảng quản trị kinh doanh, bạn có thể sử dụng kiến thức của mình về các chức năng kinh doanh khác nhau, phân tích thị trường và quản lý tài chính để giúp các công ty tối ưu hóa hoạt động, phát triển chiến lược tăng trưởng và nâng cao hiệu quả.

Nhà phân tích tài chính

Là nhà phân tích tài chính, vai trò của bạn là phân tích dữ liệu tài chính, đánh giá cơ hội đầu tư và đưa ra khuyến nghị cho các cá nhân hoặc tổ chức. Với tấm bằng quản trị kinh doanh, bạn sẽ có hiểu biết vững chắc về các khái niệm tài chính, thị trường tài chính và phân tích báo cáo tài chính. Bạn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng đầu tư, công ty tư vấn hoặc công ty hoạch định tài chính.

> Đọc thêmhttps://clibme.com/y-tuong-kinh-doanh-tet-10-mat-hang-kinh-doanh-tet-2024/

Giám đốc nhân sự

Người quản lý nhân sự chịu trách nhiệm quản lý việc tuyển dụng, lựa chọn và giữ chân nhân viên trong một tổ chức. Với bằng quản trị kinh doanh, bạn có thể vượt trội trong vai trò này bằng cách hiểu rõ hành vi của tổ chức, luật lao động, lương thưởng và phúc lợi cũng như quản lý hiệu suất. Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp hiệu quả là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhân viên và đảm bảo môi trường làm việc tích cực.

Giám đốc tiếp thị

Nghề nghiệp của người quản lý tiếp thị bao gồm việc tạo và thực hiện các chiến lược tiếp thị để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ, tăng khả năng hiển thị thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng. Với nền tảng quản trị kinh doanh, bạn sẽ có nền tảng vững chắc về nguyên tắc tiếp thị, hành vi của người tiêu dùng, nghiên cứu thị trường và quản lý thương hiệu. Các nhà quản lý tiếp thị làm việc trong nhiều ngành khác nhau, cộng tác với các nhóm chức năng chéo để phát triển và thực hiện các chiến dịch tiếp thị.

Giám đốc tiếp thị

Doanh nhân

Với tấm bằng quản trị kinh doanh, bạn có thể đi theo con đường kinh doanh và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Các doanh nhân cần có khả năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ, khả năng phục hồi và niềm đam mê đổi mới để vượt qua những thách thức khi bắt đầu và phát triển một doanh nghiệp thành công. Con đường sự nghiệp này mang lại sự tự do, tiềm năng thành công về mặt tài chính và sự hài lòng khi biến những ý tưởng của riêng bạn thành hiện thực.

5 nghề nghiệp được nêu bên trên đang có rất nhiều chỗ trống để các bạn trẻ có thể thử sức mình điền vào chỗ trống đó trong khi bằng quản trị kinh doanh có thể cung cấp một bộ kỹ năng linh hoạt có thể áp dụng cho nhiều ngành và vai trò khác nhau. Điều quan trọng là bạn phải cân nhắc sở thích, thế mạnh và mục tiêu dài hạn của mình khi chọn con đường sự nghiệp sau khi học quản trị kinh doanh.

Kết luận

Quản trị kinh doanh đang là một trong những ngành học phổ biến và được một lượng lớn đông đảo các bạn trẻ quan tâm và theo học. Trong nền kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay, nhiều cơ hội việc làm được mở ra sẵn sàng chào đón các bạn trẻ năng động, đặc biệt là các bạn đang theo học quản trị kinh doanh có mong muốn muốn tiếp cận. Bài viết này rất mong đã hỗ trợ được nhiều điều bổ ích cho các bạn trẻ để các bạn xác định được con đường việc làm chính xác, rõ ràng và phù hợp với năng lực, phẩm chất của bản thân các bạn nhất.

Sinh viên thực hiện: Phạm Thanh Thủy

Mã sinh viên: 20050942

Lớp học phần: INE3104 10