VINAMILK tập trung đẩy mạnh xây dựng mô hình phát triển bền vững trong ngành sữa 2022-2026

Vinamilk phát triển bền vững

45 năm – Vinamilk đương đầu và vượt qua các thách thức cũng như tự thách thức các giới hạn để chuyển mình, thay da đổi thịt và phát triển mạnh mẽ. Trên hành trình mang Sữa Việt vươn tầm thế giới, Vinamilk luôn lấy con người làm trọng tâm của mọi hoạt động, kiên định với các giá trị bền vững đã gầy dựng để Kiến tạo niềm tin và Chia sẻ thịnh vượng đến các bên liên quan; đồng hành cùng Chính phủ và các bên liên quan “Hướng đến thập kỷ Phát triển bền vững tốt đẹp hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

BA TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VINAMILK

Thiên nhiên

Vinamilk xem thiên nhiên là bạn đồng hành cùng Phát triển bền vững và hướng đến giảm thiểu dấu chân carbon trên lộ trình tăng trưởng xanh; ứng dụng kỹ thuật hiện đại thân thiện môi trường; sử dụng, khai thác và quản lý nguồn lực tự nhiên có trách nhiệm và tối ưu thông qua kinh tế tuần hoàn, gắn kết với Phát triển bền vững; ứng dụng năng lượng và công nghệ xanh, quản lý hiệu quả nguồn thải và trồng cây phủ xanh Việt Nam.

Con người

Với quy mô hiện tại, Vinamilk đang là nơi công tác của gần 5,000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề và làm việc trong nhiều điều kiện khác nhau (văn phòng, nhà máy sản xuất, các trang trại…). Vinamilk muốn xây dựng một môi trường làm việc văn hoá, văn minh cho tất cả mọi thành viên của công ty. Để làm được điều đó, Vinamilk luôn đối xử với các nhân viên của mình và khuyến khích tất cả mọi người trong Vinamilk đối xử với nhau trên nguyên tắc: Đối xử tôn trọng, bình đẳng, không phân biệt giới tính, vùng miền, tôn giáo.

Quan hệ giữa Vinamilk và người lao động được xác lập trên cơ sở tự nguyện. Vinamilk cam kết đảm bảo tất cả các quyền lợi của người lao động thuộc công ty:

 • Mọi quyền lợi của người lao động theo Bộ Luật Lao động đều được đảm bảo.
 • Vinamilk tuyệt đối không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.
 • Thỏa ước lao động tập thể được áp dụng cho toàn bộ nhân viên.
 • Công đoàn là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Luôn ghi nhận và trân trọng sự nỗ lực cùng với các giá trị lao động của tất cả các nhân viên trong hành trình lớn mạnh và trong từng thành công của Vinamilk, Vinamilk muốn từng thành viên của công ty nhận được những gì họ xứng đáng. Vinamilk có các chính sách về tiền lương rõ ràng và công bằng để đảm bảo từng thành viên của Vinamilk sẽ có một mức thu nhập tốt và thoả đáng với công sức và tâm huyết của họ.

Ngoài ra, hằng năm, những người lao động trong Vinamilk sẽ được chia sẻ một phần lợi nhuận của công ty tuỳ theo tình hình hoạt động để nhằm khuyến khích sự cố gắng của tất cả mọi người.

Vinamilk luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, bứt phá giới hạn, kiến tạo thành công và sẻ chia giá trị cùng phát triển với các bên liên quan nhằm hướng đến “Vươn cao Việt Nam, vươn tầm thế giới”.

Sản phẩm

Nhân viên đang cầm hộp sữa đặc
Sữa đặc Vinamilk được sản xuất sang Trung Quốc
 • Tôn chỉ xuyên suốt hoạt động của Vinamilk là đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. 
 • Vinamilk cam kết mang lại những sản phẩm an toàn, giá trị, lợi ích tốt nhất về cho sức khỏe con người và hướng đến tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. 
 • Đồng thời, Vinamilk cam kết minh bạch và truyền thông có trách nhiệm đối với thông tin sản phẩm. 
 • Vươn đến sự hoàn hảo với tất cả niềm đam mê, sáng tạo không ngừng, vì một Việt Nam vươn cao.

PHƯƠNG THỨC XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

 1. Ghi nhận các vấn đề liên quan đến Phát triển bền vững của quốc gia, trên thế giới, ngành Sữa và Khung Phát triển bền vững ngành Sữa toàn cầu (DSF)
 2. Phỏng vấn các bên liên quan về vần đề cần quan tâm
 3. Thành lập nhóm chuyên gia địa phương (LMG-Local Management Group)
 4. Khảo sát bên liên quan về khía cạnh trọng yếu
 5. Phân tích dữ liệu, so sánh kết quả dựa trên quan điểm chuỗi giá trị (các lĩnh vực kiểm soát và khả năng ảnh hưởng)
 6. Thẩm tra và xác nhận khía cạnh trọng yếu với các bên liên quan
 7. Xây dựng mục tiêu và chiến lược hành động liên quan Phát triển bền vững 
 8. Thực hiện và triển khai theo nguyên tắc PDCA (Plan-Do-Check-Action)

GẮN KẾT BÊN LIÊN QUAN 

Với bối cảnh Phát triển bền vững trên thế giới ngày càng nhiều thách thức, để thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội thông qua vận hành và áp dụng sáng kiến bền vững, Vinamilk hiểu rằng mục tiêu Phát triển bền vững chỉ có thể đạt được thông qua đồng hành cùng các bên liên quan. 

Mỗi bên liên quan là động lực đầu vào để Vinamilk vững tiến trên con đường Phát triển bền vững. Vinamilk luôn tìm kiếm và trân trọng sự hợp tác, đồng hành, chia sẻ và gắn kết của các bên liên quan, đó chính là chìa khóa của mọi thành công bền vững và thành công của Vinamilk chính là thước đo giá trị mang lại cho các bên liên quan. 

Vinamilk và các bên liên quan - Phát triển bền vững
Vinamilk và các bên liên quan

Bên cạnh đó, Vinamilk muốn chủ động chia sẻ định hướng, đẩy mạnh các hoạt động gắn kết và mong muốn lắng nghe bên liên quan làm động lực và nền tảng cơ sở định hướng hoạt động Phát triển bền vững trong tương lai.

LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

Lĩnh vực trọng yếu là những khía cạnh quan trọng trong hoạt động Phát triển bền vững, thể hiện mức độ liên kết giữa kỳ vọng bên ngoài và sự liên quan của các vấn đề bên trong mà Vinamilk cần tập trung hướng đến để cải thiện tác động bền vững. Kể từ năm 2020, Vinamilk đã có một bước tiến mới để thực hiện dự án với Khung Phát triển bền vững ngành Sữa (DSF) được công nhận trên toàn cầu, nhằm chuyển sang cấp độ cao hơn trên hành trình Phát triển bền vững. 

Thông qua dự án với Khung Phát triển bền vững ngành Sữa toàn cầu (DSF), Vinamilk đã tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan và phối hợp điều chỉnh cuối cùng dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu, nhận định của Vinamilk và ý kiến nhóm LMG (Local Management Goup – nhóm quản lý/ chuyên gia địa phương) để đưa ra các khía cạnh trọng yếu. Đây là các chủ đề quan trọng, mang tính quyết định cho định hướng chiến lược Phát triển bền vững của Vinamilk.

Môi trường

 • Phát thải khí nhà kính

Sử dụng tài nguyên hiệu quả và có trách nhiệm 

Giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chăn nuôi 

Sử dụng năng lượng xanh: năng lượng mặt trời, Biomas, CNG,..

 • Chất thải

Ứng dụng giải pháp 3R (Giảm thiểu-Reduce, Tái sử dụng-Reuse, Tái chế-Recycle) và kinh tế tuần hoàn 

Kiểm soát nước thải và chất thải

 • Nguồn nước và chất lượng nước

Sử dụng nguồn nước có trách nhiệm, hiệu quả và tuần hoàn 

 • Đa dạng sinh học

Bảo vệ đa dạng sinh học

 • Dinh dưỡng đất/ Chất lượng và duy trì đất

Quản lý nguồn đất bền vững

Hoạt động môi trường cần sự chung sức của toàn xã hội, vì thế bên cạnh tập trung vào các hoạt động của mình, Vinamilk còn quan tâm đến các hoạt động nhằm mục đích góp phần tuyên truyền ý thức về môi trường cho cộng đồng và góp phần cho một môi trường sống trong sạch. “Quỹ một triệu cây xanh cho Việt Nam” cũng là một trong các hoạt động nằm trong định hướng này của Vinamilk.

Xã hội

 • Điều kiện làm việc

Nhu cầu được làm việc trong điều kiện an toàn và được chăm lo về sức khoẻ của người lao động là chính đáng, Vinamilk cam kết:

Trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động và những biện pháp để đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc.

Tổ chức các chương trình hướng dẫn và đào tạo an toàn thường niên cho người lao động.

Xây dựng hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy tại tất cả các trụ sở, địa điểm hoạt động và đảm bảo 100% người lao động được huấn luyện về phòng cháy chữa cháy mỗi năm một lần.

Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe. Ngoài bảo hiểm sức khỏe theo pháp luật, người lao động còn được cung cấp những gói khám sức khỏe toàn diện, bảo hiểm tai nạn.

Tôn trọng trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt đối xử, tôn trọng nhân quyền và lắng nghe tiếng nói của Người lao động 

Phát triển tích cực và lành mạnh, vun đắp nhân tài thông qua các hoạt động đào tạo và thăng tiến, đảm bảo thu nhập và phúc lợi, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động Cộng đồng, cân bằng cuộc sống và công việc 

Văn hóa liêm chính trong tổ chức, đạo đức kinh doanh

 • An toàn và chất lượng sản phẩm

Thông tin ghi nhãn minh bạch 

Truyền thông và tiếp thị minh bạch, trung thực, có trách nhiệm 

Sản phẩm an toàn và chất lượng

Kinh tế

 • Kinh tế địa phương

Tại các địa phương mà Vinamilk có hoạt động sản xuất và kinh doanh, Vinamilk luôn hướng đến viêc gắn kết giữa mở rộng quy mô hoạt động với sự phát triển kinh tế của địa phương:

Phát triển ngành chăn nuôi bò sữa 

Thu mua và ưu tiên sử dụng nguồn cung ứng phù hợp tại địa phương

Giá trị mang lại cho các bên liên quan

Đầu tư cơ sở vật chất, góp phần xây dựng các cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Tạo việc làm, đào tạo nghề cho lực lượng lao động của địa phương

 • Phát triển thị trường 

Mở rộng hoạt động về Phát triển bền vững đến các Nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng 

Đầu tư bền vững, đưa tiêu chí liên quan Phát triển bền vững vào đánh giá khi có cơ hội đầu tư

Tiêu chuẩn ngành

 • An toàn và chất lượng sản phẩm

Sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng

Sản phẩm xanh, sạch, hữu cơ 

Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật tại những nơi Vinamilk hoạt động

Đảm bảo các số liệu báo cáo, thống kê cung cấp cho các cơ quan chức năng là chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời

Tích cực tham gia vào các chương trình phát động của chính phủ nhằm ổn định và phát triển kinh tế

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật các nước

 • Chăm sóc động vật
Nhân viên đang chăm sóc bò sữa
Trang trại bò sữa Vinamilk

Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi bò sữa thế giới vào các trang trại của Vinamilk, góp phần phát triển nền nông nghiệp chăn nuôi bò sữa Việt Nam.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân về tài chính, cơ sở vật chất, và kỹ thuật, công nghệ chăn nuôi.

Chính sách về thu mua nông sản đảm bảo quyền lợi của người nông dân với những cam kết về số lượng thu mua ổn định và mức giá thu mua cạnh tranh.

Vinamilk và các bên liên quan - Phát triển bền vững
Vinamilk và các bên liên quan

KIẾN TẠO NIỀM TIN

Niềm tin của Khách hàng và các bên liên quan là tài sản vô giá tạo nên thành công thực sự của Doanh nghiệp. 

Vinamilk quan tâm sâu sắc đến các giá trị bền vững mang lại cho từng Khách hàng, Người lao động, Đối tác, Cổ đông, Chính phủ và các bên liên quan. Đồng thời, mỗi tương tác với các bên là một cơ hội  để Vinamilk xây dựng, nuôi dưỡng niềm  tin và là nền móng, động lực giúp chúng tôi vươn lên bứt phá trong khó khăn, thử thách để đạt được thành tựu trên hành trình phát triển 45 năm. 

Với chiến lược Phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột Con người – Sản phẩm – Thiên nhiên, Vinamilk đã triển khai hàng loạt các hoạt động Phát triển bền vững xoay quanh ba trụ cột để thực thi sứ mệnh “Mang đến cho Cộng đồng nguồn dinh dưỡng giá trị nhất bằng tất cả sự trân trọng, tin yêu và trách nhiệm”. 

Trong năm 2021, Vinamilk đã có những bước tiến mới trên hành trình Phát triển bền vững với chuỗi các hoạt động với các bên liên quan và các dự án hợp tác với tổ chức toàn cầu về Phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp đi đầu về Phát triển bền vững tại Việt Nam và tiến bước xa hơn, hòa nhập chung vào quỹ đạo Phát triển bền vững toàn thế giới.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2022 – 2026

Phát triển sản phẩm và trải nghiệm ưu việt cho người tiêu dùng

 • Củng cố vị thế dẫn đầu ngành Sữa Việt Nam 
 • Đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hướng đến phục vụ nhu cầu dinh dưỡng toàn diện 
 • Đặt trải nghiệm Người tiêu dùng làm trọng tâm trong việc phát triển chiến lược tiếp cận và phân phối đa kênh

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp bền vững

 • Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật, dữ liệu lớn, và tự động hóa và robotics, từ đó nâng cao tính minh bạch, hiệu quả khai thác, và đa dạng sinh học của các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, và khai thác 
 • Phát triển hệ thống trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất Việt Nam 
 • Triển khai thực hành các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững, tăng cường sử dụng năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên nước và đất 

Khởi tạo cơ hội kinh doanh mới

 • Khai thác cơ hội kinh doanh tại các thị trường mới thông qua các hoạt động M&A, JV, hoặc đầu tư mạo hiểm 
 • Hỗ trợ và đầu tư các dự án start-up khởi nghiệp phù hợp với chiến lược tăng trưởng của công ty 
 • Tiếp tục củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống và tìm kiếm cơ hội chuyển dịch đầu tư sản xuất tại chỗ

Trở thành đích đến của nhân tài

 • Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến đổi mới và sáng tạo 
 • Thiết lập môi trường làm việc và đào tạo để nhân viên làm chủ cơ hội chuyển đổi mới

KẾT LUẬN

Vinamilk ngày càng ghi nhiều dấu ấn tích cực trong việc hướng đến các giá trị cho Cộng đồng, cho một cuộc sống tốt đẹp và bền vững hơn với danh hiệu “Doanh nghiệp có chương trình Cộng đồng tốt nhất (Best Community Programme Award) được vinh danh bởi The Global CSR Awards; “Doanh nghiệp hướng về cộng đồng nhất của Châu Á năm 2021” (Asia’s Best Community Centric Company Of The Year) – Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc và Bền vững châu Á 2021 (ACES Awards); 6 năm liền là Top 10 Doanh nghiệp Phát triển bền vững lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.


Tham khảo thêm:

https://clibme.com/phat-trien-ben-vung-la-o-viet-nam/

https://clibme.com/co-hoi-vang-phat-trien-ben-vung-du-lich-tu-seagames-31/

https://clibme.com/phat-trien-ben-vung-moi-truong-the-ky-21/

https://clibme.com/phat-trien-ben-vung-moi-truong-the-ky-21/


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

Mã sinh viên: 19051600

Mã lớp học phần INE3104 3