Tag Archives: doanh nghiệp Việt Nam

Thương mại điện tử xuyên biên giới – Đòn bẩy của nền kinh tế 2022

Thương mại điện tử xuyên biên giới đang là nhân tố cốt lõi trong quá trình khôi phục và thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu sau hơn hai năm đại dịch Covid-19. Đây được xem là kênh sản xuất triển vọng và tiềm năng giúp phát triển nền kinh tế dành cho mọi quốc […]

11 ĐIỀU CẦN LÀM TRƯỚC KHI KHỞI NGHIỆP

Điều quan trọng là phải nghiên cứu ngành của bạn, tìm đối thủ cạnh tranh, hiểu rủi ro và lập bản đồ tài chính trước khi bắt đầu khởi nghiệp.

Quản trị đa văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam trong thế kỷ 21

Quản trị đa văn hóa là một lĩnh vực hoạt động, phát triển quan trọng trong thời đại hội nhập. Các doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị những hành trang gì trong giai đoạn này? Văn hóa gắn liền với sự ra đời của nhân loại. Trong xã hội rộng lớn, mỗi doanh nghiệp […]