Quy trình 5 bước đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Quy trình 5 bước đào tạo nhân lực chuẩn quốc tế

 

 

Khám phá các quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế là chìa khóa quan trọng giúp doanh nghiệp thăng hạng năng lực cạnh tranh. Xây dựng trên nền tảng quản trị nhân lực và đào tạo nhân lực, bài viết này hướng dẫn cụ thể về các bước quy trình, từ xác định nhu cầu đào tạo đến đánh giá kết quả. Khám phá cách quy trình này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí đào tạo mà còn là động lực quyết định sự thành công của doanh nghiệp trong thị trường toàn cầu hóa ngày nay.

1. Tầm quan trọng của nhân sự đối với doanh nghiệp

 

Tầm quan trọng của quản trị nhân sự với doanh nghiệp
Tầm quan trọng của quản trị nhân sự với doanh nghiệp

Nhân sự là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc nâng cao năng lực của nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực của nhân sự là xây dựng và triển khai quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế. Quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế là quy trình đào tạo được thiết kế và triển khai theo các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và của nhân viên.

2. Khái niệm về quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế

Đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế là gì ?
Đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế là gì ?

Quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế là quy trình đào tạo được thiết kế và triển khai theo các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và của nhân viên. Quy trình đào tạo này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

 •  Hiệu quả: Quy trình đào tạo phải mang lại hiệu quả cao, giúp nhân viên nâng cao năng lực, đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
 •  Chất lượng: Quy trình đào tạo phải được đảm bảo về chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về nội dung, phương pháp, giảng viên,…
 • Tính ứng dụng: Quy trình đào tạo phải có tính ứng dụng cao, giúp nhân viên áp dụng được kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế công việc.

3. Các bước của quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế

3.1. Xác định nhu cầu đào tạo nhân sự

Xác định nhu cầu đào tạo
Xác định nhu cầu đào tạo

Trước khi bắt đầu quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế, công ty cần thực hiện việc xác định rõ nhu cầu đào tạo của mình. Điều này có thể đạt được bằng cách đánh giá kiến thức, kỹ năng và khả năng hiện tại của nhân viên để xác định những lỗ hổng và nhu cầu cụ thể cho việc đào tạo.

 • Để xác định nhu cầu đào tạo một cách chính xác, doanh nghiệp cần dựa vào các yếu tố sau:
   Xác định mục tiêu đào tạo: Mục tiêu đào tạo là những kết quả mà doanh nghiệp mong muốn đạt được sau khi tổ chức các chương trình đào tạo.
 •  Phân tích yêu cầu công việc và trình độ nhân viên: Doanh nghiệp có thể tiến hành khảo sát nội bộ với các câu hỏi khảo sát làm rõ những vấn đề như: năng lực chuyên môn của nhân viên, kỹ năng chuyên môn muốn phát triển sâu hơn, kỹ năng chuyên môn muốn học hỏi thêm, hiệu suất làm việc và kỳ vọng về công việc của nhân viên trong tương lai.
 •  Phân tích kỹ năng hiện tại của nhân viên: Phân tích kỹ năng hiện tại của nhân viên sẽ giúp nhà quản trị tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của từng cá nhân. Từ đó các chuyên viên nhân sự sẽ xác định nhu cầu đào tạo một cách chính xác nhất và xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp giúp phát huy điểm mạnh và cải thiện những điểm hạn chế của cá nhân đó.
 •  Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển cụ thể: Sau khi tiến hành khảo sát và phân tích đủ 3 yếu tố trên, doanh nghiệp có thể dựa vào dữ liệu đã thu thập để xác định nhu cầu đào tạo và phát triển cụ thể.

3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự

Sau khi nhu cầu được xác định, bước tiếp theo là xây dựng kế hoạch đào tạo. Một kế hoạch chi tiết sẽ giúp đảm bảo rằng quá trình đào tạo được triển khai một cách hiệu quả. Kế hoạch đào tạo cần bao gồm các thông tin sau:

 •  Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu đào tạo cần cụ thể, đo lường được, có thể đạt được và phù hợp với nhu cầu đào tạo.
 •  Nội dung đào tạo: Nội dung đào tạo là những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà nhân viên cần được trang bị. Nội dung đào tạo cần phù hợp với mục tiêu đào tạo và nhu cầu của nhân viên.
 • •Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo cần phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo và hình thức đào tạo.
 •  Kinh phí đào tạo: Kinh phí đào tạo cần được dự trù phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, hình thức đào tạo và thời gian đào tạo.

3.3. Tiến hành quy trình đào tạo nhân sự

Tiến hành quy trình đào tạo là bước thực hiện các chương trình đào tạo đã được xây dựng. Bước này cần được thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, đảm bảo đạt được mục tiêu đào tạo đã đề ra. Quá trình đào tạo thường bao gồm việc chọn lựa giảng viên hoặc đội ngũ giảng viên, thiết kế và phát triển tài liệu đào tạo, cũng như việc tổ chức các buổi đào tạo. Trong bước này, sự tương tác giữa người hướng dẫn và người học là quan trọng để đảm bảo hiệu suất cao nhất.

Để triển khai đào tạo hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động đào tạo: Doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động đào tạo, bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu đào tạo, giảng viên, người hướng dẫn, hình thức đào tạo,… để đảm bảo quá trình đào tạo diễn ra thuận lợi, hiệu quả.
 • Tạo môi trường học tập tích cực: Doanh nghiệp cần tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học viên tham gia tích cực vào các hoạt động đào tạo. Điều này sẽ giúp học viên tiếp thu kiến thức, kỹ năng một cách hiệu quả hơn.
 • Theo dõi, giám sát quá trình đào tạo: Doanh nghiệp cần theo dõi, giám sát quá trình đào tạo để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Điều này sẽ giúp đảm bảo quá trình đào tạo diễn ra đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao.

3.4. Triển khai đào tạo nhân sự

 

Triển khai đào tạo
Triển khai đào tạo

Bước này liên quan đến việc triển khai chính thức quy trình đào tạo. Trong quá trình này, công ty nên đảm bảo rằng nhân viên đang học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của mình. Quá trình này có thể triển khai theo các hình thức khác nhau như:

 •  Đào tạo trực tiếp (On-the-Job Training – OJT): Phương pháp này tập trung vào việc đào tạo nhân viên trực tiếp trong môi trường làm việc thực tế, nơi họ sẽ thực hiện công việc hàng ngày.
 •  Đào tạo gián tiếp (Off-the-Job Training): Phương pháp này tập trung vào việc đào tạo nhân viên ngoài môi trường làm việc thực tế, thường là tại các lớp học, khóa học trực tuyến, hoặc tại các trung tâm đào tạo.

Khi triển khai kế hoạch đào tạo, doanh nghiệp cần xác định phương pháp phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung cần học, và khả năng tài chính của tổ chức.

Có thể kết hợp giữa cả hai phương pháp đào tạo là tốt nhất để đảm bảo nhân viên có cơ hội học hỏi kiến thức lý thuyết và áp dụng nó vào công việc thực tế. Điều quan trọng là theo dõi và đánh giá quy trình đào tạo để đảm bảo rằng nó đáp ứng được mục tiêu và mang lại giá trị cho tổ chức.

3.5. Đánh giá kết quả đào tạo nhân sự

Đánh giá kết quả đào tạo nhân sự là quá trình quan trọng xác định hiệu suất và giá trị của chương trình đào tạo. Đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên sau đào tạo, đặc biệt là khả năng áp dụng kiến thức vào công việc thực tế. Sự tương tác và hỗ trợ nhóm cũng được đánh giá, đồng thời kiểm tra thời gian và nguồn lực đầu tư vào quá trình đào tạo. Phản hồi từ nhân viên cung cấp thông tin quý báu về chất lượng và ứng dụng của chương trình.

Việc so sánh kết quả với mục tiêu đào tạo giúp xác định đạt được những gì và liệu quá trình đào tạo đáp ứng mong đợi hay không. Đánh giá cũng tập trung vào sự phát triển cá nhân và nâng cao năng lực của nhân viên. Tóm lại, quá trình đánh giá này không chỉ đo lường hiệu suất công việc mà còn đánh giá sự áp dụng và phát triển cá nhân, đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình đào tạo và phát triển liên tục.

4. Lợi ích của quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế đối với doanh nghiệp

Quy trình đào tạo chuẩn không chỉ là cầu nối giữa nhân viên và công ty, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự hiểu biết sâu rộng. Nó nâng cao chất lượng công việc bằng cách trang bị nhân viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng, biến mỗi nhiệm vụ thành cơ hội tỏa sáng. Đồng thời, quy trình này tiết kiệm thời gian và nguồn lực, tối ưu hóa mọi bước từ lên kế hoạch đến triển khai. Quan trọng hơn, nó không chỉ hỗ trợ sự phát triển cá nhân mà còn nâng cao năng lực, đưa doanh nghiệp đến những tầm cao mới của sự chuyên nghiệp và thành công hằng ngày.

5. Kết luận

Quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế không chỉ là một công cụ quan trọng mà còn là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ việc xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch, triển khai đến đánh giá kết quả, quy trình này tạo ra một hệ thống linh hoạt, giúp doanh nghiệp đào tạo nhân sự một cách hiệu quả.

Mặc dù đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, công sức và kinh phí, lợi ích mà quy trình đào tạo mang lại là to lớn. Nó không chỉ nâng cao năng lực của nhân viên để đáp ứng yêu cầu công việc cao cấp mà còn tăng cường hiệu suất làm việc, đóng góp vào sự nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Quy trình này cũng giúp giảm chi phí đào tạo, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, nó tạo động lực cho nhân viên, kết nối họ với doanh nghiệp lâu dài. Điều này đồng nghĩa với việc, để phát triển bền vững và nâng cao cạnh tranh, các doanh nghiệp cần dành sự quan tâm đặc biệt đến xây dựng và triển khai quy trình đào tạo nhân sự chuẩn quốc tế.

Bài viết liên quan

Khám phá Top 5 chiến lược quản trị nguồn nhân lực đa quốc gia mang lại hiệu quả cao

5 bí kíp quản trị nguồn nhân lực trong kỷ nguyên 4.0

10 xu hướng quản trị nguồn nhân lực trong kỉ nguyên số

Nắm bắt 5 Chiến Lược Tuyển Dụng Hiệu Quả Trong Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hằng Nga

Mã sinh viên: 21050948

Lớp: QH-2021-E KTQT CLC 4

Mã lớp học phần: INE3104 10