Tài chính quốc tế và những kiến thức mới nhất năm 2021

Tài chính quốc tế là những quan hệ kinh tế giữa các chủ thể của các quốc gia khác nhau và giữa các tổ chức tài chính quốc tế với các quốc gia thành viên diễn ra trong quá trình trao đổi hàng hoá, dịch vụ và luân chuyển nguồn vốn. Tài chính quốc tế hình thành cùng với xu thế tự do hoá thương mại và toàn cầu hoá kinh tế. Do đó, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tài chính quốc tế và những vấn đề liên quan.

Tài chính quốc tế là gì?

Tài chính quốc tế là sự di chuyển tiền vốn giữa các quốc gia gắn liền với các quan hệ kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại giao, quân sự giữa các quốc gia… giữa các chủ thể của các quốc gia và các tổ chức quốc tế thông qua việc tạo lập, sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong các quan hệ quốc tế.

Hay cũng có thể hiểu rằng tài chính quốc tế bao gồm tài chính đối ngoại của một quốc gia và tài chính quốc tế thuần túy.  Trong đó hoạt động tài chính quốc tế thuần túy được hiểu là hoạt động tài chính của các tổ chức quốc tế, các tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ; hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia, hay còn gọi là các công ty quốc tế.

Bản chất của tài chính quốc tế

Bản chất của tài chính quốc tế. Nguồn: Internet
 • Tài chính quốc tế được hiểu là tất cả các hoạt động tài chính gắn với các chủ thể tham gia vào các quan hệ quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội; chính trị, quân sự, ngoại giao. Từ đó chúng hình thành nên một lĩnh vực tài chính tương tự các lĩnh vực tài chính đã có: lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, lĩnh vực tài chính nhà nước, lĩnh vực tài chính trung gian, lĩnh vực tài chính hộ gia đình.
 • Phạm vi, môi trường hoạt động của tài chính quốc tế diễn ra trên bình diện quốc tế, tức là không bó hẹp trong phạm vi từng quốc gia mà là các quan hệ tiền tệ giữa các quốc gia với nhau.
 • Thực chất hay nội hàm cơ bản của hoạt động tài chính quốc tế là sự vận động của các luồng tiền tệ giữa các quốc gia gắn với các quan hệ quốc tế nói trên.
 • Sự vận động của các luồng tiền tệ được thực hiện giữa các quốc gia nên thường được biểu hiện thông qua nhiều đồng tiền khác nhau. Đồng thời cũng dẫn tới việc hình thành các quỹ tiền tệ trực thuộc các chủ thể cụ thể của tài chính quốc tế và để phục vụ thực hiện các quan hệ quốc tế của các chủ thể cụ thể này.

Mô hình tài chính quốc tế

Mô hình tài chính quốc tế tập trung vào các nội dung chính của các quan hệ tài chính quốc tế. Khảo sát các cách tiếp cận mô hình hóa đã thực hiện trên thế giới với một số nền kinh tế cũng như các khu vực kinh tế. Các mô hình tài chính quốc tế sẽ được hệ thống hóa, vận dụng phân tích quan hệ ngoại hối, cán cân thanh toán, đòn bẩy thị trường và các chính sách của chính phủ và các công cụ tài chính. Khi xem xét mô hình tài chính quốc tế, thì cần phải có kiến thức về:

 • Thị trường ngoại hối;
 • Cán cân thanh toán;
 • Tiếp cận co giãn và cách tiếp cận hấp thụ đối với cán cân thanh toán;
 • Sự phối hợp chính sách kinh tế trong nền kinh tế mở;
 • Cách tiếp cận tiền tệ đối với cán cân thanh toán;
 • Sức mua tương đương và kinh nghiệm về tỷ giá hối đoái thả nổi;
 • Tiếp cận tiền tệ đối với việc xác định tỷ giá;
 • Mô hình cân bằng danh mục đầu tư;
 • Minh chứng thực nghiệm tỷ giá hối đoái.

Tầm quan trọng của tài chính quốc tế

Tầm quan trọng của tài chính quốc tế. Nguồn: Internet

Tài chính quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế và trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các nền kinh tế. Vì thế nó có tầm quan trọng rất lớn, điển hình như:

 • Tài chính quốc tế là một công cụ quan trọng để tìm ra tỷ giá hối đoái, so sánh tỷ lệ lạm phát, tìm hiểu về việc đầu tư vào chứng khoán nợ quốc tế, xác định tình trạng kinh tế của các quốc gia khác và phán đoán thị trường nước ngoài.
 • Tỷ giá hối đoái rất quan trọng trong tài chính quốc tế, vì chúng cho phép chúng ta xác định giá trị tương đối của tiền tệ. Tài chính quốc tế giúp tính toán các tỷ lệ này.
 • Các yếu tố kinh tế khác nhau giúp đưa ra các quyết định đầu tư quốc tế. Các yếu tố kinh tế của các nền kinh tế giúp xác định xem tiền của nhà đầu tư có an toàn hay không với chứng khoán nợ nước ngoài.
 • Sử dụng IFRS là một yếu tố quan trọng đối với nhiều giai đoạn của tài chính quốc tế. Báo cáo tài chính của các quốc gia đã áp dụng IFRS cũng tương tự như vậy. Nó giúp nhiều quốc gia tuân theo các hệ thống báo cáo tương tự.
 • Hệ thống IFRS, là một bộ phận của tài chính quốc tế, cũng giúp tiết kiệm tiền bằng cách tuân theo các quy tắc báo cáo trên một chuẩn mực kế toán duy nhất.
 • Tài chính quốc tế đã phát triển về tầm vóc do quá trình toàn cầu hóa. Nó giúp hiểu những điều cơ bản của tất cả các tổ chức quốc tế và giữ cho sự cân bằng nguyên vẹn giữa các tổ chức đó.
 • Một hệ thống tài chính quốc tế duy trì hòa bình giữa các quốc gia. Nếu không có một biện pháp tài chính vững chắc, tất cả các quốc gia sẽ hoạt động vì lợi ích của mình. Tài chính quốc tế giúp giải quyết vấn đề đó.
 • Các tổ chức tài chính quốc tế, chẳng hạn như IMF, Ngân hàng Thế giới, v.v., cung cấp vai trò hòa giải viên trong việc quản lý các tranh chấp tài chính quốc tế.

 

Những hiểu biết khác về tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế
Những hiểu biết khác về tài chính quốc tế. Nguồn: Internet

Tài chính quốc tế giải quyết các tương tác kinh tế giữa nhiều quốc gia, thay vì chỉ tập trung vào các thị trường riêng lẻ. Nghiên cứu tài chính quốc tế được thực hiện bởi các tổ chức lớn như International Finance Corp. (IFC) và Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER). Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có một bộ phận chuyên phân tích các chính sách phù hợp với dòng vốn của Hoa Kỳ, ngoại thương và sự phát triển của thị trường toàn cầu.

Tài chính quốc tế phân tích các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể sau:

 • Mô hình Mundell-Fleming nghiên cứu sự tương tác giữa thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ, dựa trên giả định rằng các mức giá của hàng hóa nói trên là cố định.
 • Hiệu ứng Fisher quốc tế là một lý thuyết tài chính quốc tế giả định lãi suất danh nghĩa phản ánh sự biến động của tỷ giá hối đoái giao ngay giữa các quốc gia.
 • Lý thuyết khu vực tiền tệ tối ưu phát biểu rằng các khu vực địa lý nhất định sẽ tối đa hóa hiệu quả kinh tế nếu toàn bộ khu vực sử dụng một loại tiền tệ duy nhất.
 • Sức mua tương đương là việc đo lường giá cả ở các khu vực khác nhau bằng cách sử dụng một hàng hóa cụ thể hoặc một tập hợp hàng hóa cụ thể để so sánh sức mua tuyệt đối giữa các đồng tiền khác nhau.
 • Ngang giá lãi suất mô tả trạng thái cân bằng trong đó các nhà đầu tư không quan tâm đến lãi suất gắn với tiền gửi ngân hàng ở hai quốc gia riêng biệt.

Ví dụ về tài chính quốc tế

Ví dụ thứ nhất

Giả sử rằng Công ty XYZ ở Canada đã bắt đầu yêu cầu thanh toán cho dịch vụ được cung cấp cho Công ty LMN ở Úc. Tại đây, bạn đã quan sát thấy rằng một giao dịch quốc tế được bắt đầu cho các dịch vụ do Công ty XYZ cung cấp cho Công ty LMN. Các giao dịch như vậy được phân loại theo các giao dịch tài chính quốc tế và nó yêu cầu các luật tài chính quốc tế phải tuân theo đối với các giao dịch đó.

Ví dụ thứ hai

Ý tưởng này đúng ngay cả trong trường hợp người nhận và người gửi của họ đến từ cùng một công ty với cùng một thực thể. Một ví dụ điển hình về tài chính liên quốc tế là, giả sử Công ty ABC gửi tài sản tài chính từ trụ sở chính tại Hoa Kỳ đến chi nhánh ở Ấn Độ. Việc chuyển tiền này là giữa cùng một quyền sở hữu; tuy nhiên nó đã vượt qua ranh giới các quốc gia. Đây là một ví dụ tốt nhất để hiểu về loại hình tài chính quốc tế.

Ví dụ thứ ba

Giả sử có sự trao đổi sản phẩm giữa hai công ty. Công ty ABC sẵn sàng gửi 100.000 điện thoại cao cấp từ Bắc Mỹ cho Công ty PQR ở Ấn Độ. Trong khi đó, Công ty PQR đã đồng ý gửi cho họ 30.000 chiếc TV thông minh cao cấp như một giao dịch trao đổi từ Ấn Độ sang Bắc Mỹ. Ở đây, có thể thấy rằng bất kỳ hoạt động thương mại nào diễn ra ở các biên giới quốc tế cần phải tuân theo tất cả các quy tắc và quy định tài chính liên quốc gia.

Kết luận

Tài chính quốc tế có thể nghe giống như một từ phức tạp, xa hoa xuất sắc nhưng định nghĩa cơ bản của nó lại có vẻ trái ngược hẳn. Tài chính liên quốc gia chỉ đề cập đến một thỏa thuận tài chính xảy ra, xuyên biên giới quốc gia. Nếu chứng từ hoặc biên lai chuyển phát ở các quốc gia khác nhau, thì giao dịch đó thuộc về một số hoặc một loại hình tài trợ quốc tế khác.

 

Sinh viên: Nguyễn Phương Thảo

Mã sinh viên: 19051584

 

Tham khảo những bài viết khác tại đây:

Tài chính cá nhân: https://clibme.com/quan-ly-tai-chinh-ca-nhan-5-buoc-lam-chu-tuong-lai/

Tài chính công: https://clibme.com/tai-chinh-cong-va-5-thach-thuc-nen-kinh-te-viet-nam/

Tài chính doanh nghiệp: https://clibme.com/tai-chinh-doanh-nghiep-9-nguyen-tac-trong-quan-ly/

Theo dõi Climbe để tìm hiểu thêm những thông tin về tài chính.