Kế toán tài chính là gì? 5 điều cơ bản cần biết về kế toán tài chính.

5 điều cơ bản về kế toán tài chính

Mở đầu

Kế toán tài chính là một bộ phận không thể thiếu và đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Trong thực tế, hầu hết doanh nghiệp đều cần báo cáo tình hình tài chính của mình, nên việc cung cấp các thông tin này là công việc của kế toán tài chính. Vậy kế toán tài chính là gì? Vai trò, nhiệm vụ của chúng ra sao trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ nội dung về kế toán tài chính và 5 điều cơ bản cần biết về kế toán tài chính.

1. Kế toán tài chính là gì?

Khái niệm kế toán tài chính

Kế toán tài chính - Khái niệm kế toán tài chính
Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính (Financial accounting) là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính thông qua việc lập báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin. Kế toán tài chính có nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp kịp thời, chính xác, đầy đủ, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách xuyên suốt, không gặp gián đoạn.

Kế toán tài chính cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, để đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia.

Kế toán tài chính gồm những gì
Hiểu rõ hơn về kế toán tài chính

Bộ phận cấu thành kế toán tài chính

Kế toán tổng hợp

Là các công việc thu thập, xử lí các thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Lúc này, kế toán tổng hợp sử dụng các đơn vị tiền để phản ánh tình hình sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như các hoạt động về kinh tế và tài chính.

Kế toán chi tiết

Là các công việc thu thập và xử lí thông tin nhưng theo một đối tượng cụ thể trên từng đơn vị. Công việc của một kế toán chi tiết là làm minh họa cho kế toán tổng hợp, các số liệu kế toán chi tiết tổng hợp được phải đúng sổ liệu để tránh làm ảnh hưởng khi thực hiện tổng hợp lại số liệu.

Bộ phận kế toán tài chính này cùng kế toán trưởng  sẽ thực hiện các công việc của kế toán doanh nghiệp và cũng bộ phận này sẽ trực tiếp cùng kế toán trưởng tham mưu với giám đốc về chính sách tài chính của công ty.

2. Đặc điểm của kế toán tài chính

Đặc điểm của kế toán tài chính - Kế toán tài chính
Thông tin kế toán tài chính đảm bảo tính khách quan, thống nhất

–       Kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, do đó để đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia.

–       Kế toán tài chính mang tính pháp lệnh, nghĩa là được tổ chức ở tất cả các đơn vị kế toán và hệ thống sổ ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân thủ các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận.

–       Thông tin kế toán tài chính cung cấp là những thông tin thực hiện về những hoạt động đã phát sinh, đã xảy ra mang tính tổng hợp thể hiện dưới hình thái giá trị.

–       Báo cáo của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động cùa doanh nghiệp trong một thời ký báo cáo của kế toán tài chính được thực hiện theo định kỳ thường là hàng năm.

=> Kế toán tài chính đáp ứng nhu cầu quản trị tài chính, quản trị kinh doanh của các nhà quản lý doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu phân tích, đánh giá và ra các quyết định của các nhà đầu tư đối với doanh nghiệp cũng như nhu cầu quản lý nhà nước về tài chính và kinh doanh trên tầm vĩ mô.

3. Vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Kế toán tài chính là một trong những bộ phận đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp hiện nay. Kế toán tài chính hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các công việc, dưới đây là những vai trò chủ yếu của bộ phận này trong mỗi doanh nghiệp:

Vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp
Tầm quan trọng của kế toán tài chính trong doanh nghiệp
 • Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường…
 • Cung cấp kết quả tài chính rõ ràng, quản lý các chi phí hiệu quả, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.
 • Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.
 • Cung cấp tài liệu là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp, nhờ đó người quản lý có thể triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.
 • Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

4. Công việc kế toán tài chính gồm những gì?

Công việc kế toán tài chính gồm những gì - Kế toán tài chính
Công việc của kế toán tài chính

Thu chi nội bộ

 • Thực hiện thu chi nội bộ, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra và đối chiếu những bút toán nội sinh với các bộ phận, phần hành liên quan.

Thực hiện chứng từ, công nợ

 • Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản Công nợ.
 • Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp.
 • Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị.

Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước về lao động, hành chính

 • Lập báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo Công ty theo quy định– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan Nhà nước

 • Tham gia phối hợp Công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Cung cấp số liệu cho ban Giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Hỗ trợ tính lương, thưởng

 • Hỗ trợ tính lương cuối tháng cho nhân viên, tính thưởng lễ, tết theo quy định Công ty.

>> Xem thêm : Học kế toán tài chính ra trường làm gì?

5. Những nguyên tắc quan trọng khi làm kế toán tài chính

Những nguyên tắc quan trọng khi làm kế toán tài chính - Kế toán tài chính
Kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc

Theo Điều 6 Luật Kế toán, kế toán tài chính phải tuân theo quy tắc của kế toán doanh nghiệp nói chung như sau:

Giá trị tài sản và nợ phải trả sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.

Áp dụng nhất quán những quy định và phương pháp kế toán đã chọn trong mỗi kỳ kế toán năm. Nếu có sự thay đổi về phương pháp thì kế toán thì cần thực hiện giải trình chi tiết trong báo cáo tài chính.

Đối với việc lập và nộp báo cáo tài chinh, kế toán phải thực hiện chính xác và nộp đúng thời hạn.Những thông tin và số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp cần được công khai theo quy định của Điều 31, Điều 32 Luật Kế toán

Kế toán thực hiện đánh giá tài sản và phân bổ những khoản chi, thu một cách đồng nhất và thận trọng, chính xác không có sự sai lệch.

Lập và trình bày báo cáo tài chính phải phản ánh được đúng bản chất của mỗi giao dịch hơn là hình thức.

Kết luận

Bài viết mang đến những kiến thức cơ bản về ngành kế toán và cụ thể là lĩnh vực kế toán tài chính để từ đó có thể giúp cho độc giả, đặc biệt là các bạn sinh viên có thể hiểu rõ hơn về kế toán tài chính. Đồng thời cũng giúp cho các bạn sinh viên có một cái nhìn tổng quan nhất không chỉ những kiến thức về ngành kế toán tài chính mà còn cả các cơ hội việc làm để các bạn có thể tham khảo, đưa ra định hướng cho bản thân.

Có thể bạn quan tâm:

Những điều sinh viên cần biết khi lựa chọn ngành kế toán năm 2022

Sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Tài chính doanh nghiệp – 9 nguyên tắc “cốt tử” trong quản lý bạn cần phải biết


Người thực hiện: Lương Thị Yến

Mã sinh viên: 19051265

Lớp học phần: INE3104 3

11 thoughts on “Kế toán tài chính là gì? 5 điều cơ bản cần biết về kế toán tài chính.

Comments are closed.