KIẾN THỨC BẠN CẦN BIẾT VỀ 3 ĐIỀU KHOẢN NHÓM F TRONG INCOTERMS 2020.

INCOTERMS 2020

Khái niệm INCOTERMS có thể sẽ rất quen thuộc với những ai đã và đang tiếp xúc lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Việc nắm vững kiến thức về INCOTERMS là rất quan trọng và cần thiết cả trong học tập lẫn sử dụng trong công việc. Bài viết này sẽ khái quát lại khái niệm về INCOTERMS đồng thời giới thiệu những điểm cơ bản của ba điều kiện nhóm F thuộc bộ quy tắc này.

INCOTERMS là gì?

INCOTERMS 2020
Bộ quy tắc INCOTERMS do ICC phát hành Nguồn ảnh: ICC

INCOTERMSInternational Commerce Terms, là tập hợp những quy tắc trong giao dịch thương mại quốc tế quy định về trách nhiệm của các bên trong hợp đồng thương mại quốc tế (hợp đồng xuất nhập khẩu). Bộ quy tắc này do phòng thương mại quốc tế (ICC) phát hành.

INCOTERMS là bộ phận quan trọng trong hoạt động thương mại, là ngôn ngữ chung, làm rõ hơn hoạt động thương mại quốc tế. Sự khác nhau giữa ngôn ngữ, phong tục, văn hóa, luật pháp giữa các quốc gia khiến cho các vấn đề tranh chấp xảy ra trong quá trình trao đổi hàng hóa trở nên khó giải quyết. Vậy nên INCOTERMS ra đời và trở thành bộ quy tắc để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong thương mại quốc tế. INCOTERMS là cơ sở giúp làm rõ sự phân chia trách nhiệm,chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển từ người bán sang người mua.

INCOTERMS còn là cơ sở quan trọng để xác định giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu. INCOTERMS đã chỉ rõ bên nào trong hợp đồng có nghĩa vụ thuê phương tiện vận tải, mua bảo hiểm, khi nào người bán giao hàng cho người mua và chi phí mỗi bên phải chịu. Những chi phí người bán và người mua phải chịu (vận tải,thông quan, thuế,..) có ảnh hưởng tới trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu.

INCOTERMS 2020:

INCOTERMS 2020
Các điều khoản trong INCOTERMS 2020. Nguồn ảnh: DACO Logistics

INCOTERMS 2020 chính thức có hiệu lực vào 1/1/2020, bao gồm 11 điều khoản. INCOTERMS 2020 đã được điều chỉnh và thay đổi một số vấn đề còn tồn đọng trong INCOTERMS 2010, các quy tắc, điều khoản được đơn giản hóa và điều chỉnh cho phù hợp và dễ tiếp cận hơn.

Có thể xem qua các điều khoản trong INCOTERMS 2020 tại đây.

Các điều khoản nhóm F trong INCOTERMS 2020:

Trong INCOTERMS 2020 nhóm F gồm có 3 điều khoản:

 • FCA (Free carrier agreement)- Giao cho người vận tải.
 • FAS (Free along side ship)- Giao dọc mạn tàu.
 • FOB FOB (Free on board)- Giao hàng lên tàu.

Các điều khoản nhóm F trong INCOTERMS 2020 thể hiện người bán sẽ không phải chịu thêm chi phí và trách nhiệm rủi ro sau khi đã giao hàng cho người chuyên chở (FCA), khi hàng hóa đã đặt dọc mạn tàu tại cảng quy định (FAS) hoặc khi hàng hóa đã được đặt lên tàu tại cảng quy định (FOB).

Chữ “F” đại diện cho từ Free, nghĩa là không có trách nhiệm, điều này thể hiện đặc điểm cơ bản của các điều kiện nhóm F là người bán không có trách nhiệm với hàng hóa sau khi đã hoàn thành điều khoản ở cảng bốc hàng.

Sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu 3 điều khoản nhóm F trong INCOTERMS 2020 này.

FCA (Free carrier agreement)- Giao cho người vận tải.

Điều kiện FCA- INCOTERMS 2020
Sơ đồ chuyển giao rủi to từ người bán sang người mua trong điều kiện FCA
Nguồn ảnh: FesVN Logistics

Giới thiệu về điều khoản FCA.

Quy tắc: FCA+ tên nơi vận chuyển đi.

VD: Người bán giao hàng ở sân bay Nội Bài: FCA, sân bay Nội Bài, Việt Nam- INCOTERMS 2020.

Khác với hai điều khoản FCA và FOB  chỉ có thể sử dụng cho tàu thủy, FCA được áp dụng cho mọi phương thức vận tải. Trong điều kiện này, rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua tại thời điểm hàng hóa được giao cho người chuyên chở. Các bên cần quy định rõ địa điểm được chọn để giao hàng vì mọi rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua tại đó.

Điều khoản FCA có quy định một số trách nhiệm của người bán và người mua như sau:

Về nghĩa vụ của người bán.

 • Cung cấp hàng hóa phù hợp với hợp đồng.
 • Tiến hành giao hàng tại địa điểm quy định.
 • Thông quan hàng hóa xuất khẩu.
 • Chịu mọi rủi ro về hàng hóa cho đến khi giao cho người vận tải.
 • Chuẩn bị các chứng từ liên quan được quy định trong hợp đồng.
 • Cung cấp bằng chứng đã giao hàng cho người chuyên chở được chỉ định.

Về nghĩa vụ của người mua.

 • Trả tiền hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng/
 • Ký hợp đồng vận tải và trả cước phí liên quan.
 • Thông báo cho người bán và nguời chuyên chở về thời gian giao hàng.
 • Nhận hàng và chịu mọi phí tổn khi nhận hàng tại nơi quy định.
 • Chịu mọi rủi ro khi hàng hóa được người bán giao cho người chuyên chở đến nơi nhận hàng quy định.
 • Làm giấy phép và thủ tục cần thiết để thông quan hàng hóa.

FAS (Free along side ship)- Giao dọc mạn tàu.

FAS- INCOTERMS 2020
Sơ đồ chuyển giao rủi to từ người bán sang người mua trong điều kiện FAS
Nguồn ảnh: FesVN Logistics

Giới thiệu về điều khoản FAS.

Quy tắc: FAS+ tên cảng vận chuyển đi.

VD: Người bán giao hàng ở cảng Hải Phòng: FAS, cảng Hải Phòng, Việt Nam- INCOTERMS 2020.

Nếu như FCA có thể áp dụng cho tất cả các phương thức vận tải thì điều khoản FAS trong INCOTERMS 2020 chỉ áp dụng cho hình thức vận chuyển bằng đường thủy.

Trong điều khoản này người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu do người mua chỉ định tại cảng giao hàng chỉ định. Rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua kể từ thời điểm hoàn thành việc xếp hàng hóa dọc mạn tàu tại cảng quy định. Bên mua sẽ phải chịu trách nhiệm và chi phí thuê phương tiện bốc hàng lên tàu.

Điều khoản FAS có quy định một số trách nhiệm của người bán và người mua như sau:

Về nghĩa vụ của người bán.

 • Cung cấp hàng hóa đúng với hợp đồng.
 • Tiến hành giao hàng dọc mạn tàu chuyên chở tại cảng quy định.
 • Thông quan hàng hóa xuất khẩu.
 • Chuẩn bị các chứng từ liên quan được quy định trong hợp đồng.
 • Thông báo trước cho người bán về thời gian có thể giao hàng.
 • Cung cấp thông tin cần thiết để người mua có thể mua bảo hiểm.
 • Chịu rủi ro cho tới khi đặt hàng hóa dọc theo mạn tàu quy định.

Về nghĩa vụ của người mua.

 • Trả tiền hàng theo hợp đồng đã ký với bên bán.
 • Ký hợp đồng và trả chi phí thuê phương tiện vận tải.
 • Thông báo với người bán về phương tiện và thời gian nhận hàng.
 • Thông quan nhập khẩu.
 • Nhận hàng và chịu mọi phí tổn khi nhận hàng tại nơi quy định.
 • Chịu mọi rủi ro khi hàng hóa được người bán giao đặt dọc mạn tàu quy định đến nơi nhận hàng quy định.

 

FOB (Free on board)- Giao hàng lên tàu.

FOB- INCOTERMS 2020
Sơ đồ chuyển giao rủi to từ người bán sang người mua trong điều kiện FOB
Nguồn ảnh: FesVN Logistics

Giới thiệu về điều khoản FOB.

Quy tắc: FOB+ tên cảng vận chuyển đi.

VD: Người bán giao hàng ở cảng Hải Phòng: FOB, cảng Hải Phòng, Việt Nam- INCOTERMS 2020.

Giống như FAS, điều kiện FOB trong INCOTERMS 2020 cũng chỉ áp dụng với vận tải đường biển và vận tải đường thủy nội địa.

Trong điều kiện này nguời bán tiến hành giao hàng lên tàu do người mua chỉ định tạ cảng quy định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua kể từ thời điểm hàng hóa được xếp xong lên tàu.

Điều khoản FOB có quy định một số trách nhiệm của người bán và người mua như sau:

Về nghĩa vụ của người bán.

 • Cung cấp hàng hóa theo hợp đồng.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí về hàng hóa trước khi hàng được xếp xong lên tàu.
 • Thông quan quan hàng xuất khẩu.
 • Chịu chi phí bốc hàng lên tàu tại cảng xếp hàng quy định.
 • Thông báo cho người mua về chi tiết lô hàng sau khi đã xếp lên tàu.
 • Cung cấp chứng từ hoàn hảo chứng minh hàng hóa đã được xếp lên tàu và các chứng từ khác nếu người mua yêu cầu.
 • Chịu chi phí lưu hàng nếu phương tiện vận tải đến muộn.
 • Mua bảo hiểm cho hàng hóa cho tới khi xếp lên tàu vận chuyển và bảo hiểm rủi ro về chi phí lưu hàng.

Về nghĩa vụ của người mua.

 • Trả tiền hàng theo hợp đồng đã thỏa thuận.
 • Ký hợp động vận tải và trả các cước phí liên quan.
 • Thông báo cho bên bán về thời gian tàu đến cảng xếp hàng để nhận hàng.
 • Chịu mọi rủi ro từ khi hàng hóa được xếp xong lên tàu.
 • Thông quan hàng hóa nhập khẩu.
 • Mua bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng.

Kết luận.

Điểm chung của các điều khoản nhóm F trong INCOTERMS 2020 là đều quy định nghĩa vụ ký hợp đồng vận tải là nghĩa vụ của bên mua vì người bán chỉ có thể giao hàng cho người chuyên chở hoặc phương tiện mà người mua chỉ định.Vì vậy nếu người mua chưa có kinh nghiệm thông quan nhưng đã có kinh nghiệm ký hợp đồng thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm cho hàng hóa thì nên lựa chọn sử dụng điều kiện nhóm F.

Các điều khoản nhóm F cũng phù hợp với những loại hàng hóa ít rủi ro, chi phí thấp và không cần sự chăm sóc kĩ lưỡng trong quá trình vận chuyển (VD như các nguyên liệu thô, chưa qua chế biến).

Việc hiểu rõ và năm vững các điều khoản trong INCOTERMS sẽ giúp cả người mua và người bán đưa ra được quyết định sử dụng điều khoản phù hợp trong hợp đồng. Rất mong bài viết có thể cung cấp cho bạn thêm kiến thức về INCOTERMS nói chung và 3 điều khoản nhóm F nói riêng.

Người viết: Vũ Thùy Linh

MSSV: 1805059

QH-2018-E-KTQT CLC 5

Có thể bạn cũng quan tâm:

HOT NEW GIẢI MÃ THÀNH CÔNG CỦA TESLA – HÃNG XE ĐIỆN SỐ 1 THẾ GIỚI.

EVFTA – Cơ hội và thách thức với kinh tế Việt Nam

Khám phá top các yếu tố thu hút FDI Trung Quốc vào Việt Nam 2012-2020