Nháp – VINAMILK hướng tới sự phát triển bền vững trong ngành sữa 2022-2026

Vinamilk phát triển bền vững

45 năm – Vinamilk đương đầu và vượt qua các thách thức cũng như tự thách thức các giới hạn để chuyển mình, thay da đổi thịt và phát triển mạnh mẽ. Trên hành trình mang Sữa Việt vươn tầm thế giới, Vinamilk luôn lấy con người làm trọng tâm của mọi hoạt động, kiên định với các giá trị bền vững đã gầy dựng để Kiến tạo niềm tin và Chia sẻ thịnh vượng đến các bên liên quan; đồng hành cùng Chính phủ và các bên liên quan “Hướng đến thập kỷ Phát triển bền vững tốt đẹp hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

BA TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VINAMILK

Thiên nhiên

Vinamilk xem thiên nhiên là bạn đồng hành cùng Phát triển bền vững và hướng đến giảm thiểu dấu chân carbon trên lộ trình tăng trưởng xanh; ứng dụng kỹ thuật hiện đại thân thiện môi trường; sử dụng, khai thác và quản lý nguồn lực tự nhiên có trách nhiệm và tối ưu thông qua kinh tế tuần hoàn, gắn kết với Phát triển bền vững; ứng dụng năng lượng và công nghệ xanh, quản lý hiệu quả nguồn thải và trồng cây phủ xanh Việt Nam.

Con người

Vinamilk luôn nỗ lực vượt qua mọi thách thức, bứt phá giới hạn, kiến tạo thành công và sẻ chia giá trị cùng phát triển với các bên liên quan nhằm hướng đến “Vươn cao Việt Nam, vươn tầm thế giới”.

Sản phẩm

 • Tôn chỉ xuyên suốt hoạt động của Vinamilk là đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. 
 • Vinamilk cam kết mang lại những sản phẩm an toàn, giá trị, lợi ích tốt nhất về cho sức khỏe con người và hướng đến tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. 
 • Đồng thời, Vinamilk cam kết minh bạch và truyền thông có trách nhiệm đối với thông tin sản phẩm. 
 • Vươn đến sự hoàn hảo với tất cả niềm đam mê, sáng tạo không ngừng, vì một Việt Nam vươn cao.

PHƯƠNG THỨC XÁC ĐỊNH LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

 1. Ghi nhận các vấn đề liên quan đến Phát triển bền vững của quốc gia, trên thế giới, ngành Sữa và Khung Phát triển bền vững ngành Sữa toàn cầu (DSF)
 2. Phỏng vấn các bên liên quan về vần đề cần quan tâm
 3. Thành lập nhóm chuyên gia địa phương (LMG-Local Management Group)
 4. Khảo sát bên liên quan về khía cạnh trọng yếu
 5. Phân tích dữ liệu, so sánh kết quả dựa trên quan điểm chuỗi giá trị (các lĩnh vực kiểm soát và khả năng ảnh hưởng)
 6. Thẩm tra và xác nhận khía cạnh trọng yếu với các bên liên quan
 7. Xây dựng mục tiêu và chiến lược hành động liên quan Phát triển bền vững 
 8. Thực hiện và triển khai theo nguyên tắc PDCA (Plan-Do-Check-Action)

GẮN KẾT BÊN LIÊN QUAN 

Với bối cảnh Phát triển bền vững trên thế giới ngày càng nhiều thách thức, để thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội thông qua vận hành và áp dụng sáng kiến bền vững, Vinamilk hiểu rằng mục tiêu Phát triển bền vững chỉ có thể đạt được thông qua đồng hành cùng các bên liên quan. 

Mỗi bên liên quan là động lực đầu vào để Vinamilk vững tiến trên con đường Phát triển bền vững. Vinamilk luôn tìm kiếm và trân trọng sự hợp tác, đồng hành, chia sẻ và gắn kết của các bên liên quan, đó chính là chìa khóa của mọi thành công bền vững và thành công của Vinamilk chính là thước đo giá trị mang lại cho các bên liên quan. 

Vinamilk và các bên liên quan - Phát triển bền vững
Vinamilk và các bên liên quan

Bên cạnh đó, Vinamilk muốn chủ động chia sẻ định hướng, đẩy mạnh các hoạt động gắn kết và mong muốn lắng nghe bên liên quan làm động lực và nền tảng cơ sở định hướng hoạt động Phát triển bền vững trong tương lai.

LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

Lĩnh vực trọng yếu là những khía cạnh quan trọng trong hoạt động Phát triển bền vững, thể hiện mức độ liên kết giữa kỳ vọng bên ngoài và sự liên quan của các vấn đề bên trong mà Vinamilk cần tập trung hướng đến để cải thiện tác động bền vững. Kể từ năm 2020, Vinamilk đã có một bước tiến mới để thực hiện dự án với Khung Phát triển bền vững ngành Sữa (DSF) được công nhận trên toàn cầu, nhằm chuyển sang cấp độ cao hơn trên hành trình Phát triển bền vững. 

Thông qua dự án với Khung Phát triển bền vững ngành Sữa toàn cầu (DSF), Vinamilk đã tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan và phối hợp điều chỉnh cuối cùng dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu, nhận định của Vinamilk và ý kiến nhóm LMG (Local Management Goup – nhóm quản lý/ chuyên gia địa phương) để đưa ra các khía cạnh trọng yếu. Đây là các chủ đề quan trọng, mang tính quyết định cho định hướng chiến lược Phát triển bền vững của Vinamilk.

Môi trường

 • Phát thải khí nhà kính

Sử dụng tài nguyên hiệu quả và có trách nhiệm 

Giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chăn nuôi 

Sử dụng năng lượng xanh: năng lượng mặt trời, Biomas, CNG,..

 • Chất thải

Ứng dụng giải pháp 3R (Giảm thiểu-Reduce, Tái sử dụng-Reuse, Tái chế-Recycle) và kinh tế tuần hoàn 

Kiểm soát nước thải và chất thải

 • Nguồn nước và chất lượng nước

Sử dụng nguồn nước có trách nhiệm, hiệu quả và tuần hoàn 

 • Đa dạng sinh học

Bảo vệ đa dạng sinh học

 • Dinh dưỡng đất/ Chất lượng và duy trì đất

Quản lý nguồn đất bền vững

Xã hội

 • Điều kiện làm việc

Xây dựng môi trường làm việc đảm bảo an toàn và chăm lo sức khỏe Nhân viên 

Tôn trọng trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, không phân biệt đối xử, tôn trọng nhân quyền và lắng nghe tiếng nói của Người lao động 

Phát triển tích cực và lành mạnh, vun đắp nhân tài thông qua các hoạt động đào tạo và thăng tiến, đảm bảo thu nhập và phúc lợi, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động Cộng đồng, cân bằng cuộc sống và công việc 

Văn hóa liêm chính trong tổ chức, đạo đức kinh doanh

 • An toàn và chất lượng sản phẩm

Thông tin ghi nhãn minh bạch 

Truyền thông và tiếp thị minh bạch, trung thực, có trách nhiệm 

Sản phẩm an toàn và chất lượng

Kinh tế

 • Kinh tế địa phương

Phát triển ngành chăn nuôi bò sữa 

Thu mua và ưu tiên sử dụng nguồn cung ứng phù hợp tại địa phương

Giá trị mang lại cho các bên liên quan

 • Phát triển thị trường 

Mở rộng hoạt động về Phát triển bền vững đến các Nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng 

Đầu tư bền vững, đưa tiêu chí liên quan Phát triển bền vững vào đánh giá khi có cơ hội đầu tư

Tiêu chuẩn ngành

 • An toàn và chất lượng sản phẩm

Sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu 

Sản phẩm xanh, sạch, hữu cơ 

 • Chăm sóc động vật

Phúc lợi đàn bò

Vinamilk và các bên liên quan - Phát triển bền vững
Vinamilk và các bên liên quan

KIẾN TẠO NIỀM TIN

Niềm tin của Khách hàng và các bên liên quan là tài sản vô giá tạo nên thành công thực sự của Doanh nghiệp. 

Tại Vinamilk, chúng tôi quan tâm sâu sắc đến các giá trị bền vững mang lại cho từng Khách hàng, Người lao động, Đối tác, Cổ đông, Chính phủ và các bên liên quan. Đồng thời, mỗi tương tác với các bên là một cơ hội  để Vinamilk xây dựng, nuôi dưỡng niềm  tin và là nền móng, động lực giúp chúng tôi vươn lên bứt phá trong khó khăn, thử thách để đạt được thành tựu trên hành trình phát triển 45 năm. 

Với chiến lược Phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột Con người – Sản phẩm – Thiên nhiên, Vinamilk đã triển khai hàng loạt các hoạt động Phát triển bền vững xoay quanh ba trụ cột để thực thi sứ mệnh “Mang đến cho Cộng đồng nguồn dinh dưỡng giá trị nhất bằng tất cả sự trân trọng, tin yêu và trách nhiệm”. 

Trong năm 2021, Vinamilk đã có những bước tiến mới trên hành trình Phát triển bền vững với chuỗi các hoạt động với các bên liên quan và dự án hợp tác với tổ chức toàn cầu về Phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp đi đầu về Phát triển bền vững tại Việt Nam và tiến bước xa hơn, hòa nhập chung vào quỹ đạo Phát triển bền vững toàn thế giới.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2022 – 2026

Phát triển sản phẩm và trải nghiệm ưu việt cho người tiêu dùng

 • Củng cố vị thế dẫn đầu ngành Sữa Việt Nam 
 • Đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hướng đến phục vụ nhu cầu dinh dưỡng toàn diện 
 • Đặt trải nghiệm Người tiêu dùng làm trọng tâm trong việc phát triển chiến lược tiếp cận và phân phối đa kênh

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp bền vững

 • Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật, dữ liệu lớn, và tự động hóa và robotics, từ đó nâng cao tính minh bạch, hiệu quả khai thác, và đa dạng sinh học của các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, và khai thác 
 • Phát triển hệ thống trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất Việt Nam 
 • Triển khai thực hành các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững, tăng cường sử dụng năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ tài nguyên nước và đất 

Khởi tạo cơ hội kinh doanh mới

 • Khai thác cơ hội kinh doanh tại các thị trường mới thông qua các hoạt động M&A, JV, hoặc đầu tư mạo hiểm 
 • Hỗ trợ và đầu tư các dự án start-up khởi nghiệp phù hợp với chiến lược tăng trưởng của công ty 
 • Tiếp tục củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống và tìm kiếm cơ hội chuyển dịch đầu tư sản xuất tại chỗ

Trở thành đích đến của nhân tài

 • Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến đổi mới và sáng tạo 
 • Thiết lập môi trường làm việc và đào tạo để nhân viên làm chủ cơ hội chuyển đổi mới

KẾT LUẬN

Vinamilk ngày càng ghi nhiều dấu ấn tích cực trong việc hướng đến các giá trị cho Cộng đồng, cho một cuộc sống tốt đẹp và bền vững hơn với danh hiệu “Doanh nghiệp có chương trình Cộng đồng tốt nhất (Best Community Programme Award) được vinh danh bởi The Global CSR Awards; “Doanh nghiệp hướng về cộng đồng nhất của Châu Á năm 2021” (Asia’s Best Community Centric Company Of The Year) – Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc và Bền vững châu Á 2021 (ACES Awards); 6 năm liền là Top 10 Doanh nghiệp Phát triển bền vững lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam.

Tham khảo thêm:

https://clibme.com/phat-trien-ben-vung-la-o-viet-nam/

https://clibme.com/co-hoi-vang-phat-trien-ben-vung-du-lich-tu-seagames-31/

https://clibme.com/?p=9234&preview=true


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thủy

Mã sinh viên: 19051600

Mã lớp học phần INE3104 3