Tag Archives: Tuyển dụng và giữ chân nhân viên

Nắm bắt 5 Chiến Lược Tuyển Dụng Hiệu Quả Trong Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Chiến lược tuyển dụng

Trong bối cảnh thị trường lao động đang trở nên ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi sự đổi mới, quản trị nguồn nhân lực không chỉ là một khía cạnh quan trọng mà còn là trụ cột quyết định sự thành công của mọi doanh nghiệp. Trong hành trình định hình và phát triển […]

Những lợi thế mới của logistics trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu năm 2022

Năm 2022, chuỗi cung ứng và ngành logistics vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng có thêm động lực để đổi mới. Dịch vụ kho siêu nhỏ và logistics chặng cuối Nhà kho siêu nhỏ phục vụ mục tiêu vận chuyển hàng tồn kho đến gần hơn với khách hàng tại các […]