Tag Archives: L/C

L/C – Top 5 điều không thể bỏ lỡ với phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

Letter of Credits - Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa thì thương mại quốc tế đang được các nước chú trọng. Điều này kéo theo yêu cầu phát triển của các phương thức thanh toán quốc tế. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ hay L/C (Letter of Credits) được coi là một trong những […]