Tag Archives: đa văn hóa

Tổng quan về giáo trình quản trị đa văn hóa

quản trị văn hóa

Quản trị đa văn hoá tên tiếng anh là Multicultural management. Vậy quản trị đa văn hoá làm gì? Đây được xem là công việc nghiên cứu con người trong những tổ chức trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, còn là để mô tả hành vi tổ chức thông qua các nền văn hoá […]

Làm thế nào để quản trị đa văn hóa tốt trong thời đại toàn cầu hóa 2022 ?

Quản trị đa văn hóa là một phạm trù gắn liền với toàn cầu hóa. Trong một doanh nghiệp có thể hội tụ đủ các văn hóa đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đây là một thách thức đối với nhà quản trị khi làm việc trong môi trường đa văn hóa. Bài viết […]