Tag Archives: Toyota

Bất ngờ nguồn gốc văn hóa trong cuộc khủng hoảng chất lượng Toyota năm 2010

Hãng ô tô Toyota Văn hóa

Toyota đã sai ở đâu? Làm thế nào mà biểu tượng của chất lượng bị hoen ố? Trên toàn thế giới, thương hiệu Toyota đã là một biểu tượng của chất lượng. Sự tập trung của Toyota vào văn hóa Kaizen (thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “cải tiến liên tục”) đã giúp Toyota […]

Chuyển đổi số – Thách thức mới trong kinh doanh của Toyota

Sự phát triển của Internet và các công nghệ số đã đường cho sự xuất hiện của nhiều nền tảng số đa dạng ở các khu vực khác nhau trên toàn thế giới để từ đó phát triển các mô hình kinh doanh mới và đa dạng hóa các loại hàng hóa và dịch vụ. […]