Tag Archives: Tác động của toàn cầu hóa tới các quốc gia

Toàn cầu hóa và những tác động tới các quốc gia trong thế kỉ 21

Toàn cầu hóa và tác động tới các quốc gia

1. Tổng quan về toàn cầu hoá  Toàn cầu hóa là quá trình mà các ý tưởng, kiến ​​thức, thông tin, hàng hóa và dịch vụ lan truyền trên khắp thế giới. Trong kinh doanh, thuật ngữ này được sử dụng trong bối cảnh kinh tế để mô tả các nền kinh tế hội nhập […]