Tag Archives: Mô hình quản trị tồn kho Just – in – time/JIT là gì? UNIQLO đã áp dụng JIT để tối ưu hoá việc quản lý hàng hoá như nào? Tất cả sẽ được giải đáp ở dưới đây.

Hiểu rõ Just-in-time: UNIQLO và 3 bí mật đằng sau chiến lược Quản trị tồn kho linh hoạt

UNIQLO just in time

Just-in-time (JIT) là gì? UNIQLO đã áp dụng JIT để tối ưu hoá việc quản lý hàng hoá như nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hết tất cả những bí mật đằng sau sự thành công trong công tác quản trị tồn kho trong bài viết dưới đây. 1. Tổng quan về UNIQLO […]