Tag Archives: Giải pháp cho doanh nghiệp

Nền kinh tế số trong bối cảnh dịch Covid-19: Cơ hội hay thách thức?

Sau hơn 3 năm xuất hiện tại Việt Nam, dịch bệnh Covid-19 kéo dài gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, không dậm chân tại chỗ trước tình hình đó, Chính phủ và các Ban ngành đã và đang không […]

EVFTA – “4” cơ hội và thách thức đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam

  Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hiện nay Việt Nam đang tham gia một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Những FTA này đang đặt Việt Nam trước một sân chơi kinh tế mới với những thay đổi mang tính chiến lược nhằm […]