Tag Archives: công việc kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là gì? Những điều bạn cần biết về công việc của 1 kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ là gì? Những điều cần biết về công việc kế toán nội bộ

Mở đầu Nhiều người nghĩ rằng kế toán nội bộ là kế toán tiền lương, công nợ hay làm kho… Tuy nhiên, trên thực tế, khi làm kế toán nội bộ của một doanh nghiệp lại bao gồm nhiều phân loại công việc khác biệt ở nhiều vị trí khác nhau. Vậy kế toán nội bộ […]