Tag Archives: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0. Năm 2023

Chuyển đổi số 2023: Xu thế tất yếu của phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam

Chuyển đổi số là một quá trình thay đổi toàn diện từ cách thức hoạt động, tư duy con người, văn hóa doanh nghiệp để tạo ra sự phát triển đột phá. Chuyển đổi số đã và đang mang lại nhiều lợi ích to lớn cho các quốc gia, doanh nghiệp và người dân. Trong […]