Tag Archives: Tác động của biến đổi khí hậu

4 Nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu tại Đông Nam Á

Nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên các hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay.Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI vì biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng […]