Tag Archives: ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương là gì? 1 số chức năng và vai trò của ngân hàng trung ương?

1. Ngân hàng trung ương là gì? Ngân hàng trung ương (Central Bank) là ngân hàng của các ngân hàng, là ngân hàng đầu não mỗi quốc gia, là ngân hàng độc quyền phát và thực hiện các chức năng và vai trò về phát hành giấy bạc và quản lý đồng tiền. Chắc hẳn, […]