Tag Archives: kinh tế chia sẻ

Ứng dụng kinh tế chia sẻ – Sharing Economy trong ngành dịch vụ du lịch với TOP#5 New Homestay tha hồ sống ảo tại Hà Nội

Mô hình và các hoạt động của nền kinh tế chia sẻ – Sharing Economy đã xuất hiện khá lâu trên thế giới, nhưng chỉ đến khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ với các thành tựu khoa học – công nghệ thì mô hình này mới có những bước phát triển […]

Kinh tế chia sẻ sau 6 năm tại Việt Nam: Bùng nổ xu hướng mới hay thách thức cho doanh nghiệp?

Kinh tế chia sẻ

Mở đầu:  Trên thế giới, khái niệm “kinh tế chia sẻ” hoặc “mô hình chia sẻ” đã xuất hiện từ rất lâu, tuy nhiên phải đến năm 2009, mô hình kinh doanh này mới thực sự phát triển mạnh mẽ khi nền kinh tế Mỹ rơi vào khủng hoảng. Những năm gần đây, dưới tác […]