Tag Archives: kế toán quản trị

Kế toán quản trị – 6 công việc mà một kế toán quản trị cần nắm

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Mở đầu Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào thì thông tin kế toán quản trị với chức năng cơ bản là công cụ hữu hiệu để các cấp lãnh đạo đưa ra quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm hướng tới các mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Hiểu được tầm quan […]