Tag Archives: dịch vụ logistics Việt Nam

Logistics là gì? 1 số vai trò của logistics đối với doanh nghiệp và nền kinh tế ?

Cùng với quá trình phát triển về mọi mặt của nền kinh tế: cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, nguồn nhân lực…và cơ hội hội nhập thì logistics nhanh chóng chuyên môn hóa và phát triển trở thành ngành dịch vụ đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp trong nước […]

12 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ LOGISTICS

12 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ LOGISTICS

1. Logistics là gì? Logistics  là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát hiệu quả (chi phí) và hiệu lực các dòng xuôi ngược và tích trữ hàng hóa, dịch vụ và các thông tin liên quan giữa điểm khởi đầu và điểm tiêu dùng nhằm đáp ứng các yêu cầu của […]

4 loại hình dịch vụ logistics phổ biến tại Việt Nam

Dịch vụ hậu cần Việt Nam bắt đầu phát triển từ những năm 1990 cho đến nay và ngày càng trở nên phổ biến và đã có nhiều sự thay đổi tích cực. Theo thống kê số liệu từ báo cáo của công ty cổ phần Báo cáo và Đánh giá Việt Nam Report, hiện […]