Category Archives: LUẬT KINH DOANH

Những quy định mới trong luật kinh doanh bảo hiểm 2022

Ngày 16/6/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với 7 Chương, 157 Điều. Đây là văn bản pháp lý quan trọng được kỳ vọng sẽ tạo bước phát triển mới cho thị trường bảo […]

Hợp đồng ngoại thương: 6 điều khoản không thể thiếu

Hợp đồng ngoại thương

Hợp đồng ngoại thương đóng vai trò rất to lớn trong quá trình hội nhập như hiện nay khi giao dịch trao đổi hàng hóa giữa các nước trên thế giới càng ngày càng phổ biến. Có thể nói rằng hợp đồng ngoại thương là chứng từ quan trọng nhất trong mua bán hàng hóa […]