Author Archives: 06nhom3

Hiệp định CPTPP: 4 cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập

Ảnh đại diện

Việt Nam là quốc gia thứ 7 thông qua Hiệp định CPTPP, được coi là bước đi đầu tiên trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên trường thương mại quốc tế toàn cầu, Hiệp định CPTPP không chỉ đem lại cho Việt Nam những lợi ích và cơ hội […]

Việt Nam gia nhập WTO: 5 Cơ hội và thách thức

WTO

Tổ chức thương mại thế giới (WTO)? 1. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) là gì? WTO (World Trade Organization) là tổ chức thương mại quốc tế lớn nhất thế giới, có vai trò vô cùng quan trọng đặc biệt là trong nền thương mại thế giới ngày nay. WTO ngày càng thu hút nhiều […]

Hội nhập kinh tế quốc tế: 5 cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế đang dần trở thành xu thế tất yếu của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Hãy cùng tìm hiểu hội nhập kinh tế đem lại những cơ hội cũng như thách thức nào cho Việt […]

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC): 4 vai trò quan trọng của Việt Nam

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là gì ? Diễn đàn Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) là diễn đàn của 21 nền kinh […]

Cộng đồng kinh tế ASEAN: 7 cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Cộng đồng kinh tế ASEAN

Tổng quan về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) là gì? Cộng đồng kinh tế ASEAN (tiếng Anh: ASEAN Economic Community, viết tắt: AEC) là một khối kinh tế khu vực của 10 quốc gia thành viên ASEAN chính thức. AEC được thành lập vào 31/12/2015 tại Hội nghị Thượng […]